اگر راهی برای پول درآوردن در زمان خواب پیدا نکنید

تا زمان مرگ باید بیگاری بدهید


اگر بخواهیم تقسیم بندی مناسبی از فروشگاه های آنلاین موجود در کشور داشته باشیم می توان آن را به سه دسته تقسیم نمود


اپلیکیشن فروشگاهی

طراحی و راه اندازی اپلیکیشن حرفه ای متصل به سایت شما

ساخت اپلیکیشن های فروشگاهی ، اپلیکیشن آگهی ( شبیه دیوار )

ادامه مطلب

افزایش فالووردر اینستاگرام

پیکسل اینستا چطور کار میکند ؟

بعد از ثبت اکانت اینستاگرام شما در وب سایت ، ما بر اساس استانداردها و محدودیت های اینستاگرام که در ساعت حدودا ۳۰ نفر مجاز به فالوو کردن هست، فالوو کردن را برای اکانت شما بر اساس پیج های هدفی که مد نظر شماست شروع می کنیم.

ادامه مطلب

چرا راه اندازی سایت خود را به مجموعه پیکسل بسپارید؟

ما و شما در یک تیم هستیم{ ما کیلومترها دویده ایم. در فراز و نشیب و پستی و بلندی های راه زمین خوردیم و بلند شدیم و مسیری نو طراحی نمودیم و اکنون با گذشت سال ها در مسیر صحیح افتادیم. پس با خیالی آسوده دستتان را به ما دهید تا چراغ راهتان شویم }